Hide Main content block

ಆರ್.ಸಿ.ಯು. ಧ್ವನಿ ಮಾಸ-ಪತ್ರಿಕೆ, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ

ಜನೆವರಿ-2022

ಡೌನ್ಲೋಡ್...! PDF-ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ...!.

ಫೆಬ್ರವರಿ-2022

ಡೌನ್ಲೋಡ್...! PDF-ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ...!.

ಮಾರ್ಚ್-2022

ಡೌನ್ಲೋಡ್...! PDF-ಫೈಲ್ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ...!.

ಏಪ್ರಿಲ್ -2022

ಡೌನ್ಲೋಡ್...! PDF-ಫೈಲ್ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ...!.

ಮೇ -2022

ಡೌನ್ಲೋಡ್...! PDF-ಫೈಲ್ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ...!.

ಜೂನ್-2022

ಡೌನ್ಲೋಡ್...! PDF-ಫೈಲ್ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ...!.

ಜೂಲೈ -2022

ಡೌನ್ಲೋಡ್...! PDF-ಫೈಲ್ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ...!.

ಆಗಸ್ಟ್ -2022

ಡೌನ್ಲೋಡ್...! PDF-ಫೈಲ್ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ...!.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -2022

ಡೌನ್ಲೋಡ್...! PDF-ಫೈಲ್ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ...!.

FEB-2023

Download...! You should Click Here...!.

MARCH-2023

Download...! You should Click Here...!.

APRIL-2023

Download...! You should Click Here...!.


Top