ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ : ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಮಿನೊಲೊಜಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ – ಸಿಸಿಜೆ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಗೈಡ್ ಶಿಪ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ೩೭೧ಜೆ ನೇಮಕಾತಿಯ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪಂಡಿತ ದೀನದಯಾಳ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಧ್ಯಯನಪೀಠ ರಾಣೀ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭೋದಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಿ.ಎ.ಎಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾತಕ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಿಬಿಸಿಎಸ್ (CBCS) ಮಾದರಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ: ಆನ್ಲೈನ್ ಭೋದನೆ ಕುರಿತಂತೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಕುರಿತು . ಸುತ್ತೋಲೆ:ICT facilitation committee ರಚಿಸಿದ ಕುರಿತು. ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸ್ನಾತಕ(UG) ವಿಷಯಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ(Syllabus) ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಗು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದ ಕುರಿತು. ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರು / ಫೀಲ್ಡ್ ಅಸ್ಸಿಸ್ಟನ್ಟ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿ. ಜಿ. ಎಸ್. ಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಪಿ.ಎಚ್. ಡಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ೨೦೧೯-೨೦ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

More News...

ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

More Events...

Hide Main content block


Top