ಘಟಿಕೋತ್ಸವ 2018-19

DateSubjectಡೌನ್ಲೋಡ್
10-2-2020 Rank list of UG,PG 2018-19
28-1-2020 PhD convocation application apply
21-1-2020 circular for provisional eligiblity test
21-1-2020 provisional eligiblity test
15-1-2020 circular
15-1-2020 8th convocation provisional rank list

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in