ಪ್ರೊ.ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರಗೌಡ
ಕುಲಪತಿಗಳು, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

ಕುಲಪತಿಗಳ ಮಾತು :
     ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೊಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕಟಿಬದ್ದವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿಸರ್ಗ, ಪರಮೋಚ್ಛ ಜ್ಞಾನಸನ್ನಿಧಾನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಸ್ನೇಹಿ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗುಣವಿಶೇಷಣಗಳು. ನಾಡಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೇವಾಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದ ದಿವ್ಯಸನ್ನಿಧಾನವೇ ರಾಣಿಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾಸಂಗಮ ಆವರಣ. ‘ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ’ ಇದು ನಮ್ಮಧ್ಯೇಯ ಮಂತ್ರ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವು ನಮ್ಮ ಮಹತ್ವದ ಕನಸು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾತತ್ಯ ಹಂಬಲ
ನಮ್ಮದು......
ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ

Background :
Before the Rani Channamma University came into being in 2010, Karnatak University KRCPG Centre of Karnatak University, Dharwad was functioning at Belagavi. The said Karnatak University PG Centre was established at Belagavi in the year 1982, to provide an opportunity to develop access to the students for higher education hailing from North Karnataka Region. In the year 1994 the PG centre was shifted to the present campus of 172 acres of land located at Bhutramanahatti adjacent to the Pune-Bangalore National Highway – 4 at a distance of about 18 kms from Belgaum city. Karnatak University PG Centre has been declared as Rani Channamma University in the month of July, 2010 with the jurisdiction of Belagavi, Bijapur, and Bagalkot districts. It is catering to the needs of the people of North Karnataka by providing excellent opportunities for higher education.
Academic Programmes :
At present, the Rani Channamma University is offering 9 PG courses at Vidyasangam Campus Belagavi, in the faculties of Arts, Science, Education, Social Science, Commerce and Management. It is also offering M.Phil and Ph. D programmes. The courses in Social Science Faculty include Economics, Sociology, Social Work and in Arts Faculty Kannada and Marathi. In Science Faculty the university offers M.Sc in Mathematics and Geography. Commerce and Management Faculty offers Master’s Degree in Commerce and Management. It is also offering PG Diploma Course in Computer Application. At present, there are 500 students studying in the various PG departments. So far more than 100 students have been awarded M.Phil. and Ph.D. degrees. Fifty two students have cleared the NET and SLET.
Infrastructure :

Academic building, Administrative Block, Boys’ Hostel and 13 Staff Quarters.

Broad- band internet facility of 2 mbps.

24hrs electricity supply for the University.

Conference and Gymkhana Hall.

Computer Lab with adequate numbers of PCs.

Computer Lab for examination section with adequate PCs, one heavy duty printer, and one 3-in-1 printer.

Furnished offices with Computers for Vice-Chancellor, Registrar, Registrar (Evaluation), Finance Officer, Director, College Development Council and Director PG Programmes.

Library facilities.

a) Books – 22034
b) Journals - 10
c) Newspapers – 13.

Health Centre with one visiting Doctor.

Syndicate Bank.

Post Office

Canteen

Message from Vice-Chancellor

It is my pleasure to welcome you to the website of this University. We are trying to make it more and more  user?s friendly. The Challenges to our higher education system, particularly the Universities, are to carve out a path and a strategy for themselves so that they can be effective instruments in the process of transformation of this country. Producing employable graduates is no doubt one of the objectives but I believe that creation of new knowledge and innovative mind should be the focus of higher education system.    


  • library       library2

   granta

   “Library is a citadel of Knowledge;

                     It enhances the self-learning and 

                          Intellectual capabilities of an individual”                                          

                                         - Prof.  B. R. Ananthan

    

   ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ :

   ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ತನ್ನದೆ ಆದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕಿದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಓದುಗರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿನ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶ ಇಡೇರಬೇಕಾದರೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ.

   ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೃದಯಭಾಗವಿದ್ದಂತೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆದು ಪರಮ ಶಾಂತಿ, ಸುಖ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧನವೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಗ್ರಂಥಾಲಯವು, ಪಠ್ಯವು ಕೊಡದೇ ಇರುವ ಅನೇಕ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಜೀವನಾನುಭವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳÀ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದು, ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವ ದಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ.

   ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹಿರಿದನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವದ ಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೃದಯದಂತಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಇಂದು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪಾರಂಪರಿಕ ಗ್ರಂಥಾವಳಿಗಳು, ಜ್ಞಾನದ ತಾರಾವಳಿಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಕಲವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕಾಮಧೇನುವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸೇವಾ ಮನೋಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ ಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಮನ್ವಂತರದ ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಜನಸ್ನೇಹಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

   ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಪುಣರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದೆಂದರೆ ಅದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. ಇಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

   ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹ :

   ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 47465 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. 2010 ರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೇವಲ 19375 ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮರು 28080 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು 115 ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 18 ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ 30 ಮ್ಯಾಗಝಿನ್‍ಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಓದುಗರಿಗೆ ಸದಾ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

   ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವರೂಪ:

   ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.00 ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 7.00 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೋರಿಕೆಗನುಸಾರ ಸಮಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

   ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸೇವೆಗಳು :

   1. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಎರವಲು ಸೇವೆ.
   2. ಸಂದರ್ಭ ಸೇವೆ.
   3. ಪ್ರಚಲಿತ ಮಾಹಿತಿ ಸೇವೆ.
   4. ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಸೇವೆ.
   5. ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಚಯ ಸೇವೆ.
   6. ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸೇವೆ.
   7. ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳ ಸೇವೆ.
   8. ಪತ್ರಿಕಾ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ ಸೇವೆ.
   9. ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಸೇವೆ.
   10. ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ.
   11. ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ ಸೇವೆ.
  • Page OPAC Under Construction

  • Print Journals: 

   LIST OF JOURNALS 

   Sl. No.

   Name of the Journal

   Sl. No.

   Name of the Journal

   1

   ABHIGYAN

   49

   Journal of Chemistry and Chemical Sciences, Bhopal

   2

   Aksharvadmay

   50

   Journal of commerce and Management

   3

   Andhashtradda Nirmulan Vartapatra

   51

   Journal of community Guidance and Research

   4

   Annals of Library and Information studies

   52

   Journal of Computer and Mathematical Sciences

   5

   Antarnaad

   53

   Journal of Earth System Science

   6

   ARBITER Journal

   54

   Journal of Financial Management and Analysis

   7

   Artha Vijnana

   55

   Journal of Genetics

   8

   Biblio : A review of Books

   56

   Journal of Indian Education

   9

   Bulletin of Kerala Mathematics Association

   57

   Journal of Interdisciplinary Mathematics

   10

   Bulletin of Material Science

   58

   Journal of Karnataka Studies

   11

   Case folio

   59

   Journal of Library and Information Science

   12

   Chintana Bayalu, Mangalore

   60

   Journal of Ramanujan Mathematical Society

   13

   Computer Science

   61

   Journal of Rural Development

   14

   Contemporary Education Dialogue

   62

   Journal of Social and Economic Development

   15

   Crimes

   63

   Journal of Social Sciences

   16

   CRLJ (All Indian Reporter)

   64

   K.U. Journal of Social Science

   17

   65

   Kavita Rati

   18

   Decision

   66

   KELPRO Bulletin

   19

   DESIDOC – Journal of Library and Information Technology

   67

   Library Herald

   20

   Diabetes and Prevention

   68

   Mahanubhav Magzine

   21

   Dimensions of Education

   69

   Management Insight

   22

   Down to Earth

   70

   Mukta Shabd

   23

   Economic and Political Weekly

   71

   Navasiddhant

   24

   Edutracks

   72

   Orient Journal of Law and Social Science.

   25

   Experiments in education

   73

   Paradigm : The Research Journal of IMT

   26

   GCTE Journal of Research & Extension in Education

   74

   Prabhandhan : Indian journal of management

   27

   IASLIC Bulletin

   75

   Pramana-Journal of Physics

   28

   IIMB Management Review

   76

   Pranjana : The Journal of Management Awareness

   29

   ILA Bulletin

   77

   Proceedings(Mathematical Sciences)

   30

   Indian Economic Review

   78

   Productivity

   31

   Indian Journal of Commerce and Management Studies

   79

   PURITY

   32

   Indian Journal of Finance

   80

   Quarterly of Applied Mathematics

   33

   Indian Journal of Human Development

   81

   Research Analysis and Evaluation

   34

   Indian journal of Industrial Relations review of Economic and Social Development

   82

   Resonance

   35

   Indian Journal of Information, Library and Society

   83

   Right to Information

   36

   Indian Journal of Marketing

   84

   RVIM Journal of Management Research

   37

   Indian Journal of Mathematics

   85

   Sadhana(Engineering Sciences)

   38

   Indian Journal of Pure and Applied Mathematics

   86

   Samajakaryada Hejjegalu

   39

   Indian Journal of Regional Science

   87

   Seminar

   40

   Indian Journal of Social Work

   88

   Shodh Samiksha Aur Mulyankan

   41

   Indian Literature

   89

   SRELS Journal of Information Management

   42

   Information Studies

   90

   Sugava

   43

   Information Technology

   91

   The Book Review

   44

   International Journal of Information Dissemination and Technology.

   92

   Udyog Pragati

   45

   Journal Metamorphosis

   93

   University News

   46

   Journal of All India Association

   94

   VIKALPA

   47

   Journal of Astrophysics and Astronomy

   95

   Vision

   48

   Journal of Biosciences

   96

   Yojana

    

    

  • e-Journals /e-books, Electronic Theses, Dissertations, Synopsis(Open sources)

    

   1 Indian Academy of sciences     www.ias.ac.in
   2 DOAJ    www.doaj.org
   3 DOAB    www.doab.org
   4 E-journal                     www.ejournals.library  
   5 Opendoar www.opendoar.org
   6 Egyankosh                 www.egyankosh.ac.in
   7 Vidyanidhi                www.vidyanidhi.org.in
   8 Shodhganga www.shodhganga.inflibnet.ac.in
   9 Soros                        www.soros.org/openaccess
   10 Indainjournals.com  www.indianjournals.com

    

   Open Sources: 

    

   ØRepositories 

    

   E-prints@IISc     http://eprints.iisc.ernet.in/
    Dspace@MIT      http://dspace.mit.edu/
   NDR@IGNOU      http://www.ignou.ac.in/
   DSpace@IUCA      http://www.iucaa.ernet.in:8080/jspui/
   Eprints@IAS(Felows)  http://repository.ias.ac.in/
   NISCAIR Journals      http://www.niscair.res.in
   edt@IISc                      http://etd.ncsi.iisc.ernet.in/

    

    

    

    

  • clip image002    

   Contact :

   Mr. Bhavanishankar

   University Library

   Rani Channamma University

   Belagavi.

   Email: librarian @rcub.ac.in, rculibrary@gmail.com

   Ph : 0831-2565216

    

    

  • ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಭೋದಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹೆಸರುಭಾವಚಿತ್ರವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಹುದ್ದೆಇಮೇಲ್ & ದೂರವಾಣಿ
   01 ಡಾ ವಿನಾಯಕ ಬಂಕಾಪೂರ img ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು bankapur@rcub.ac.in,0831-2565217
   02 ಶ್ರೀ ಭವಾನಿಶಂಕರ ಬಿ. ನಾಯ್ಕ img ಎಂ. ಎಲ್. ಐ.ಎಸ್‍ಸಿ ನೆಟ್ ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು bsnaikrcu@gmail.com,9008611351
   03 ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಸ್. ಕಬಾಡೆ img ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು bsnaikrcu@gmail.com,8722059495
   04 ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ ಪಾ ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡ img ಎಂ.ಎ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು babypsrcu@gmail.com,7019214162
   05 ಶ್ರೀ ರವಿ ರ ಒಂಟಗೋಡಿ img ಎಂ.ಎ ದಗಣಕಯಂತ್ರ ನಿರ್ವಾಹಕರು Ravireddy320@gmail.com,9901530828
   06 ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಮಂಗಲ ಎಸ್ ರಾಜಣ್ಣವರ img ಬಿ.ಎ ಗಣಕಯಂತ್ರ ನಿರ್ವಾಹಕರು bhagyamangalsr@gmail.com,9448707577
   07 ಕಿರಣ ಎಸ್ ಮಾಳವದೆ img ಎಂ. ಎಲ್. ಐ.ಎಸ್‍ಸಿ ನೆಟ್, ಕೆ-ಸೆಟ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಟ್ರೈನಿ bhagyamangalsr@gmail.com,9448707577
   08 ಕಶಿವಪ್ಪಾ ವಿ ಗಾಣಿಗೇರ img ಎಂ. ಎಲ್. ಐ.ಎಸ್‍ಸಿ ಕೆ-ಸೆಟ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಟ್ರೈನಿ Shivappag143@gmail.com,8722208568
   09 ಸ್ಮಿತಾ ಎಸ್. ಗೌಡರ img ಎಂ. ಎಲ್. ಐ.ಎಸ್‍ಸಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಟ್ರೈನಿ Smithasgoudar1994@gmail.com,7899974263
   10 ಸತೀಶ ನಾಯಿಕ img ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಟೆಂಡರ್ Satishnaik2014@gmail.com,9741416692
   11 ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರವ್ವಾ ಪ ದೊಡಶ್ಯಾನಟ್ಟಿ img ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಅಟೆಂಡರ್ paravvadodashyanatti@gmail.com,8749066362
   12 ಪರಶುರಾಮ ತಳವಾರ img ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್.ಸಿ ಅಟೆಂಡರ್ Parshutalawar20@gmail.com,8748976369

 • img-1

  ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು
  ಶ್ರೀ ವಜುಭಾಯ್ ರೂಢಾಭಾಯ್ ವಾಲಾ
  ಕರ್ನಾಟಕದ ಗವರ್ನರ್ ಹಾಗು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು,
  ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ


 • ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ

 • ಪ್ರೊ. ಬಸವರಾಜ ಪದ್ಮಶಾಲಿ
  ಕುಲಸಚಿವರು (ಆಡಳಿತ)
  ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

 • ಡಾ. ರಂಗರಾಜ್ ವನದುರ್ಗ
  ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)
  ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

 • ಶ್ರೀ . ಶಂಕರಾನಂದ ಬನಶಂಕರಿ

  ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

  ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

 •  
  Date Subject Download
 •  
  Date Subject Download
 • ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

 • ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

  ಅ. ನ.

  ಹುದ್ದೆ

  ಹೆಸರು

  ೧.

  ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ವಜುಭಾಯ್ ರೂಢಾಭಾಯ್ ವಾಲಾ
  ಕರ್ನಾಟಕದ ಗವರ್ನರ್ ಹಾಗು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ

  ೨.

  ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

  ಶ್ರೀ. ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ
  ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ

  ೩.

  ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು

  ಪ್ರೊ.ಶಿವಾನಂದ ಬಿ. ಹೊಸಮನಿ.
  ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು,
  ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

  ೪.

  ಕುಲಸಚಿವರು (ಆಡಳಿತ)

  ಡಾ. ಸಿದ್ದು ಪಿ. ಆಲಗೂರ
  ಕುಲಸಚಿವರು (ಆಡಳಿತ)
  ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

  ೫.

  ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)

  ಡಾ. ರಂಗರಾಜ್ ವನದುರ್ಗ
  ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)
  ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

  ೬.

  ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ

  ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ್ ದುಡ್ಗುಂಡಿ
  ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ,
  ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

  ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರ

  ಅ. ನ.

  ಹುದ್ದೆ

  ಹೆಸರು

  ೧.

  ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು.

  ಪ್ರೊ.ಶಿವಾನಂದ ಬಿ. ಹೊಸಮನಿ.
  ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು,
  ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

  ೨.

  ಕುಲಸಚಿವರು (ಆಡಳಿತ)

  ಡಾ. ಸಿದ್ದು ಪಿ. ಆಲಗೂರ
  ಕುಲಸಚಿವರು (ಆಡಳಿತ)
  ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

  ೩.

  ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)

  ಡಾ. ರಂಗರಾಜ್ ವನದುರ್ಗ
  ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)
  ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

  ೪.

  ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ

  ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ್ ದುಡ್ಗುಂಡಿ
  ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ,
  ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.

  ಡೀನ್ಸ್ / ನಿರ್ದೇಶಕರು

  ೫. ೫.೧. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ನಿಖಾಯ ಪ್ರೊ. (ಶ್ರೀಮತಿ) ವಿ. ಎಸ್. ಶಿಗೆಹಳ್ಳಿ.
    ೫.೨. ಭಾಷಾ ನಿಖಾಯ ಪ್ರೊ. ವಿ. ಎಫ್. ನಾಗಣ್ಣವರ
    ೫.೩. ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಖಾಯ ಡಾ. (ಶ್ರೀಮತಿ) ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪಟ್ಟಶೆಟ್ಟಿ
    ೫.೪. ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ನಿಖಾಯ ಡಾ. ಎಸ್. ಎಂ. ಹುರಕಡ್ಲಿ
   


  ೫.೫. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಆಧ್ಯಯನ ನಿಖಾಯ

  ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ
    ೫.೬. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿಖಾಯ ಪ್ರೊ. ತಳವಾರ ಸಾಬಣ್ಣ
    ೫.೭. ಅಪರಾಧಶಾಸ್ತ್ರ ನ್ಯಾಯೀಕ ನಿಖಾಯ ಪ್ರೊ. ಆರ್ ಎನ್. ಮನಗೂಳಿ.
    ೫.೮. ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಖಾಯ ಪ್ರೊ. ಬಸವರಾಜ ಪದ್ಮಸಾಲಿ
    ೫.೯. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ  ನಿಖಾಯ ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಆರ್. ಅಲ್ಬಾಳ
  ೬.

  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು

  ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎನ್. ಪಾಟೀಲ
  ೭.

  ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

  ಡಾ. ಎಸ್. ಎಂ. ಹುರಕಡ್ಲಿ
  ೮.

  ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು

  ಶ್ರೀ. ಜಗದೀಶ ಘಸ್ತಿ

  ವಿವಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

  ೯. ೯.೧.  ಕುಲಪತಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ -
    ೯.೨. ಪ.ಜ/ ಪ. ಪಂ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊ. (ಶ್ರೀಮತಿ) ವಿ. ಎಸ್. ಶಿಗೆಹಳ್ಳಿ.
    ೯.೩. ಸ್ವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊ. ಎಸ್ . ಪಾಟೀಲ
    ೯.೪. ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಕೋಶ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಹೆಚ್. ಅಯಾಚಿತ್
    ೯.೫. ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾ. ಜಿ.ಸಿ. ಕುಲಬುರ್ಗಿ
  ಉಪ ಕುಲಸಚಿವರು
  ೧೦ ಕುಲಸಚಿವರು ಕಾರ್ಯಾಲಯ

  ಪ್ರೊ. ಶಿವಾನಂದ ಗೋರ್ನಾಳೆ
  ಪ್ರೊ. ಆರ್ ಎನ್. ಮನಗೂಳಿ.

  ೧೧ ಕುಲಸಚಿವರು (ಪರೀಕ್ಷಾ)ಕಾರ್ಯಾಲಯ

  ಡಾ. ಕೆ. ಬಿ. ಚಂದ್ರಿಕಾ
  ಡಾ. ಎಂ. ಸಿ. ಯರಿಸ್ವಾಮಿ

  ೧೨ ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾ. ವಿನಾಯಕ್ ಬಾಂಕಾಪುರ
    ೧೨.೧ ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷa ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಡಿ`ಸೋಜಾ.
  ೧೩

  ವಸತಿ ನಿಲಯ ಪಾಲಕರು

   
    ೧೩.೧ ಕೃಷ್ಣ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಬಗಾಡೆ
    ೧೩.೨ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ವಸತಿ ನಿಲಯ

  ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ

 • ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

  

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in