ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹೆಸರುಭಾವಚಿತ್ರವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಹುದ್ದೆಇಮೇಲ್‍ದೂರವಾಣಿ
01 ಪ್ರೊ.(ಶ್ರೀಮತಿ) ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಸ್. ಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಪಿಎಚ್.ಡಿ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು

shigehallivs@yahoo.co.in

+919880473927

02 ಶ್ರೀ. ಭೀಮಪ್ಪಾ ಅ. ವಾಜಂತ್ರಿ ಪದವಿ (ಬಿಎ ಬಿಎಡ್) ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ

bheemappawajantri@gmail.com

+919449908350

03 ಶ್ರೀ. ಶಿವನಗೌಡ ಡಿ. ಪಾಟೀಲ ಪದವಿ (ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್) ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ

Patilsd2004@gmail.com

+919743426642

04 ಶ್ರೀ. ಸುಮಂತ ಹಂಚಿನಮನಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ

sumanthanchinamani@gmail.com

+919611592642

05 ಶ್ರೀ. ಮಂಜುನಾಥ ಹುಣಶಿಕಟ್ಟಿ ಬಿ ಕಾಂ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ

manjunath.hunashikatti@gmail.com

+919741305626

06 ಶ್ರೀಮತಿ. ಗೀತಾತಾಯಿ ಕೃ. ಪೋತದಾರ ಎಸ್.ಎಸ್. ಎಲ್.ಸಿ ಅಟೆಂಡರ್

+918971005016

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in