ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

 

DateSubjectDownload
17-09-2018

ಪಂಡಿತ ದೀನದಯಾಳ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೋಧಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿಯ ಕುರಿತು. new

14-09-2018

Recruitment Notification for Research Assistant on temporary basis (ICSSR funded project). new

09-08-2018

Interview Schedule & Candidate list of Pandit Deendayal Upadyaya Adyayan Chair 2018-19 new

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in