ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

 

ದಿನಾಂಕವಿಷಯಡೌನ್ಲೋಡ್
19-2-2020

Placement Opportunities for the studentsnew

7-2-2020

Recruitment of Library Trainee on temporary basisnew

17-1-2020

Recruitment notification for Research Assistant or Field investigatorsnew

14-1-2020

Recruitment Notification for Research Assistant/ Project Assistant Under VGST Projectnew

9-1-2020

Appointment of NSS Nodal officer reg..new

3-12-2019

Due to technical inconvenience the schedule of Recruitment Drive for Software Developers from Software Company is postponed (next date will be notified ) new

23-11-2019

application for the post of guest faculty in yoga new

23-11-2019

notification of guest faculty in yoga studies new

21-11-2019

Recruitment notification (HK) extension of the last date for the receipt of application reg...new

25-10-2019

Application for the post of NSS Programmenew

25-10-2019

notification for recruitment of NSS coordinatornew

14-10-2019

371-ಜೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆnew

14-10-2019

371-ಜೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ( Document-Format ) new

14-10-2019

371-ಜೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ( Pdf-Format)new

4-10-2019

call for research assistant and field investigators for ICSSR project on skill development new

3-10-2019

call for JRE under BRNS/DAE sponsored research new

24-9-2019

ಸಹಾಯಕ ದೈಹಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆವ್ಹಾನಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಟಣೆ new

14-9-2019

371-ಜೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ( Pdf-Format) new

14-9-2019

371-ಜೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ( Document-Format ) new

14-9-2019

371-ಜೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ೨೦೧೯-೨೦ new

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in