ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

 

ದಿನಾಂಕವಿಷಯಡೌನ್ಲೋಡ್
29-7-2019

Recruitment notification for temporary posts of Library Trainee -2019. new

27-7-2019

Interview schedule for recruitment of guest faculty for PG Courses 2019-20. new

15-5-2019

ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಘಟಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತುnew

18-1-2019

ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ಕಾಲಿಕ ಪುರುಷ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ new

9-1-2019

ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿನ 371 (ಜೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ -ಡಿ ಹುದ್ಯೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ new

9-1-2019

371 (ಜೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ -ಡಿ ಹುದ್ಯೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ new

14-09-2018

Recruitment Notification for Research Assistant on temporary basis (ICSSR funded project). new

09-08-2018

Interview Schedule & Candidate list of Pandit Deendayal Upadyaya Adyayan Chair 2018-19 new

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in