ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ದಿನಾಂಕವಿಷಯಡೌನ್ಲೋಡ್
೧೧-೧೨-೨೦೧೮

Submission of admission details of M.B.A & M.C.A students admitted for the academic year 2018-19 admitted under PGCET /C-MAT/K-MAT new

೧-೧೨-೨೦೧೮

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಮರು -ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ರಿವೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ) new

29-11-2018

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಶಾಲಿನ M.C.A ವಿಭಾಗದ III ಮತ್ತು IV ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಕುರಿತು new

29-11-2018

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿ .ಇಡಿ (B.Ed) ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು new

03-11-2018

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಶಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು new

01-10-2018

೨೦೧೮-೧೯ ರ TRANSLATION STUDIES ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ new

01-10-2018

೨೨೦೧೮-೧೯ ರ VACHANA STUDIES ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ new

28-09-2018

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ. ಜಿ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು new

28-09-2018

೨೦೧೮-೧೯ ರ ಬಿ. ಈಡಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ new

28-09-2018

ಬಿ. ಈಡಿ. ಕೋರ್ಸ್ ನ ೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನ ೧ ಮತ್ತು ೨ ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ new

20-09-2018

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಮ್ ಪಿ. ಈಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಕೋನ್ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ new

23-08-2018

2018-19 ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಗಳ (Open Elective Course)ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು new

14-09-2018

MBA & MCA 1st Sem FEE Stucture 2018-19 new

14-09-2018

MBA & MCA 3rd Semester FEE 2018-19 new

04-09-2018

2018-19 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ University/Management ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೊಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು new

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in