ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ದಿನಾಂಕವಿಷಯಡೌನ್ಲೋಡ್
03-11-2018

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಶಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು new

01-10-2018

೨೦೧೮-೧೯ ರ TRANSLATION STUDIES ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ new

01-10-2018

೨೨೦೧೮-೧೯ ರ VACHANA STUDIES ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ new

28-09-2018

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ. ಜಿ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು new

28-09-2018

೨೦೧೮-೧೯ ರ ಬಿ. ಈಡಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ new

28-09-2018

ಬಿ. ಈಡಿ. ಕೋರ್ಸ್ ನ ೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನ ೧ ಮತ್ತು ೨ ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ new

20-09-2018

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಮ್ ಪಿ. ಈಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಕೋನ್ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ new

23-08-2018

2018-19 ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಗಳ (Open Elective Course)ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು new

14-09-2018

MBA & MCA 1st Sem FEE Stucture 2018-19 new

14-09-2018

MBA & MCA 3rd Semester FEE 2018-19 new

04-09-2018

2018-19 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ University/Management ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೊಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು new

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in